Co jest konieczne, kiedy wyje?d?amy zagranic??

 

Przy wyjazdach zagranicznych warto pami?ta? o zabraniu najpotrzebniejszych rzeczy. Je?li mamy tendencj? do zapominania, zróbmy sobie list? rzeczy, które nale?y wzi??. List? t? nale?y zrobi? na kilka dni przed podró??, gdy? jeszcze nam si? wiele rzeczy przypomni. Zd??ymy te? dzi?ki temu dokupi? potrzebne drobiazgi. Przede wszystkim pami?tajmy o dokumentach: dowodzie osobistym i biletach oraz o pieni?dzach (kartach kredytowych). Trzeba te? zabra? telefon i dobry aparat fotograficzny. Bardzo wa?ne jest zgromadzenie podstawowych lekarstw. Ich brak mo?e nam bardzo zaszkodzi?, przede wszystkim we?my leki przeciwbólowe i przeciwgor?czkowe. Zabierz te? najcz??ciej stosowane kosmetyki. Je?li jedziesz nad morze koniecznie we? olejek do opalania. Dzi?ki temu nie b?dziesz traci? czasu na ich kupowanie na miejscu. We? te? map?, gdy? bardzo przyda si? przewodnik po nieznanym terenie. Warto spakowa? si? wcze?niej unikniemy nerwowego szukania rzeczy. Je?li b?dziemy pakowa? si? w ostatniej chwili, grozi nam, ?e zapomnimy o niektórych rzeczach.