Rady praktyczne

 

Przed wyjazdem do innego kraju warto pozna? rady praktyczne. Te podstawowe informacje pozwol? unikn?? nieprzyjemnych sytuacji na wycieczce. A ró?ne przydatne wskazówki mog? nam si? bardzo przyda?. S? to ró?nego rodzaju informacje praktyczne na temat miejscowych zwyczajów, kuchni, sposobów podró?owania. Bardzo wa?ne s? informacje o zalecanych szczepieniach, czy drobne wskazówki, typu: czy p?aci? napiwek czy nie. S? kraje, gdzie udzielenie napiwku jest traktowane niemal jak obraza. Ka?dy kraj ma swoj? specyfik?, z któr? warto si? zapozna?. Np. w Egipcie, w przypadku kobiet lepiej nie podró?owa? bez towarzystwa m??czyzny, aby nie narazi? si? na zbytnie i cz?sto nieprzyjemne zainteresowanie. Opalanie topless w Albanii jest niedozwolone. We Francji warto zna? cho? troch? j?zyk, wtedy wszyscy przychylniej na nas patrz?. Lepiej nie je?? wieprzowiny w Arabii Saudyjskiej, aby nie narazi? si? na nieprzyjemno?ci. Wystarczy pozna? par? przydatnych wskazówek, a nasze wakacje b?d? przyjemne i bez niemi?ych niespodzianek.