Wakacje w Maroko

 

Maroko nie jest tak cz?sto odwiedzanym krajem jak Egipt, Kreta czy Tunezja. Jest to jednak kraj wart zwiedzenia i miejsce umo?liwiaj?ce dobry wypoczynek. Maroko jest po?o?one w pó?nocno ? zachodniej cz??ci Afryki. Le?y nad Oceanem Atlantyckim i Morzem ?ródziemnym. Maroko le?y w klimacie podzwrotnikowym. Na wybrze?u temperatura latem wynosi ok. 24°C. Jest to wi?c temperatura idealna do wypoczynku. Je?li znudzi nam si? wypoczywanie na pla?y, mo?na zwiedzi? najbardziej znane miasta jak: Rabat, Casablanca, Tanger. Ciekawymi miejscami s? te? Fez, Marrakesz i Meknes. Maroko jest w czo?ówce krajów Afryki, je?li chodzi o ruch turystyczny. Ma dobrze rozwini?t? baz? turystyczn?. Je?li chcemy si? tam wybra? nale?y pami?ta? o obowi?zkowych i zalecanych szczepieniach ochronnych i o tym, ?e woda w kranie nie nadaje si? do picia. Warto te? targowa? si? przy p?aceniu. A kiedy ju? b?dziemy na miejscu warto wiedzie?, ?e w Maroko znajduje si? osiem obiektów ?wiatowej listy dziedzictwa UNESCO. Warto znale?? czas, by zobaczy? cz??? z nich.