Wakacje w Bu?garii

 

Bulgaria jest panstwem po?o?onym w po?udniowo-wschodniej Europie na Ba?aknach. .Sasiaduje z :Macedoni? ,Serbi? ,Grecj? ,Turcja,Rumunia oraz Morzem Czarnym.Jednym z najch?tniej odwiedzanych przez turystów miasteczkiem w Bu?garii jest S?oneczny Brzeg .Jest to miejsce idealne dla amatorów ?ycia nocnego,pragn?cych dozan? wielu niezapomnianych wra?e? i maj?cych dosy? spory zapas gotówki do wydania, dzi?ki czemu wakacje w takim miejscu staj? si? dla wielu z nich niezapomniane.Rownie? dla amatorów korzystaj?cych nie tylko z uroków nocnych zabaw S?oneczny Brzeg posiada wspania?e sze?ciokilometrowe piaszczyste pla?e, na których rozsianych jest ponad sto hoteli.S? to du?e,pi?knie po?o?ona pla?e , na których znajduje si? wiele le?aków i parasoli wsród których wakacyjny wypoczynek staje si? wielk? przyjemno?ci?.Pobyt w tym miasteczku pozwala zaznac wiele niezapomnianych wrazen ,a tury?ci zwiedzaj?cy to miejsce wracaj? z urlopu z ogromnym baga?em przygód zdobytych w takich miejscach jak:aquaparki,knajpki polozone tu? przy morzu daj?cym pi?kny widok i mile sp?dzone wieczory, a tak?e wspaniale wyposa?onych hoteli uprzymniejaj?cych i dajacych du?y komfort w czasie urlopu.